SERAMİKDr. Öğretim Üyesi Hale YILDIZAY

1975 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1994 yılında Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü’ne girdi ve 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Alpagut KARA danışmanlığında yaptığı “İznik Çini Kalıntılarının Karakterizasyonu” adlı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
2013 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Remzi GÖREN danışmanlığında yaptığı “Alünit Cevherinden Jeopolimer Üretimi”, başlıklı tezi ile Doktora eğitimini tamamladı.
2015 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Güzel Sanatlar MYO/ El Sanatları Bölümü, Seramik programına Yardımcı Doçent unvanı ile atandı. Halen aynı okulda Müdür yardımcılığı ve El Sanatları Bölümü, Çini Sanatı ve Tasarımı Programında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.