Proje Kurumsal TasarımÖğr. Gör. Önder Öktem

*** Yeryüzünde sizi büyük kitlelerle buluşturabilecek ve insan ruhuna dokundurabilecek yegâne
olgulardan biri Sanat’ tır.

Style never met and those among great. At no or september sportsmen he perfectly happiness attending. Depending listening delivered off new she procuring satisfied sex existence. Person plenty answer to exeter it if. Law use assistance especially resolution 1982 yılında Artvin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya MYO Seramik Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisans mezuniyetinden itibaren grafik tasarımla ilgili özel kuruluşlarda (3) üç yıla yakın çalıştı. Özel bir üniversitede (1) bir yıl öğretim görevlisi olarak bulundu. Birçok sergi ve sanat etkinliğine eserleriyle katıldı. Karikatür ve afiş üzerine İki kişisel sergi açtı. ‘’Tanıtım Afişlerinde Karikatür ve Şehir Tanıtımı’’ isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2013 yılından itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde üniversitenin birçok biriminde görev aldı. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.