WORKSHOP, EĞİTİMDr. Öğr. Üyesi Ali Aycan Gürbüz

“Teknoloji ve tasarım öğeleri inovatif düşünce yapısı ile harmanlandığında ortaya çıkacak sanat eser(ler)i sürdürülebilirliğini her daim koruyacaktır”

Eskişehir’de doğdu. 2007-2010 yılları arasında lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film/Animasyon Ana Sanat dalında, 2014 yılında Yüksek lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde ve 2020 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım alanında tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli sergi, sempozyum ve workshoplara katıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.