Geleneksel El SanatlarıÖğr. Gör. Ayşen ARAT

1971 yılında Kütahya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kütahya’da bitirdi. Lisans eğitiminden 1993 yılında Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Dekoratif Ürünler ve Çiçek Ana Sanat Dalı Eğitimi’nde ; ‘Kütahya Çiniciliği’ ve ‘Çini Takı Uygulaması’ adlı teziyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Bölümü’nde; ‘ Kütahya İli Merkez İlçesindeki Savatlı Gümüş Takılar’ adlı tezi ile tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Bölümü doktora öğrencisidir. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar M.Y.O.’ da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.