KURULLAR

YARIŞMA ONURSAL BAŞKANI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ERSOY

RESMİ ONUR KURULU
Kütahya Valisi Musa IŞIN
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya TAŞKENT Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

BİLİM ONUR KURULU
Prof.Dr.İlber ORTAYLI (Tarihçi-Yazar-Akademisyen)
Prof.Dr.Kıymet GİRAY (Küratör-Sanat Tarihçisi)

BİLİM VE SANAT ONUR KURULU
Prof.Dr.Zehra ÇOBANLI (Seramik Sanatçısı-Akademisyen)
Prof.Dr.Sitare TURAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü)

YARIŞMA DANIŞMA KURULU
Sema GÜRAL SÜRMELİ (Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi)
Emire CETE (Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Adına Daire Başkanı)
Prof.Dr. Mustafa Arif ÖZGÜR (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof.Dr.Özer AYDIN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Levent MERCİN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Gökhan COŞKUN ( Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Aizanoi Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Figen ÇEVİRİCİ COŞKUN ( Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
Betül AKIN ÖMERGİL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşaviri)

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Pınar YAZKAÇ (Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü)

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU
Doç. Oya Aşan YÜKSEL
Öğr. Gör. Sezin KARA
Öğr. Gör. Fikret AYDOĞDU
Öğr. Gör. Özkan TOKAÇ
Öğr.Gör.Nil Türk ATALAN

YARIŞMANIN PAYDAŞLARI VE DESTEKÇİLERİ
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Kütahya Valiliği
Kütahya Belediyesi
Zafer Kalkınma Ajansı
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü
Kütahya Müze Müdürlüğü
Aizanoi Kazı Başkanlığı
Kütahya Porselen Anonim Şirketi
Baştaş Grup Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş
Keramika
Gülümser Hatun Termal Otel &SPA

SERAMİK KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. S. Sibel SEVİM (Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü )
Prof. Dr. İsmail YARDIMCI (Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü)
Prof. Dr. Seyhan YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü)
Doç. Hasan BAŞKIRKAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü )
Prof. Duygu KAHRAMAN (Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü )
Doç. Elif AYDOĞDU AĞATEKİN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü)
Doç. İsmet YÜKSEL (Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü)

ÇİNİ KATEGORİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Prof.Dr.Sitare TURAN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü )
Doç. Vedat KACAR (Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü)
Mehmet KOÇER (Çini Sanatçısı) Mehmet GÜRSOY (Çini Sanatçısı) İsmail YİĞİT (Çini Sanatçısı)
Dr. Öğr. Üyesi Başak ÇORAKLI (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü )
Yük. Müh. Mimar Mustafa KIRATLI (Altın Çini Seramik Sanayii A.Ş -Sektör Temsilcisi)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Adına Temsilci (Nisan ayında Bakanlık tarafından görevlendirilecektir.)

YARIŞMANIN ANA SPONSORU
GÜROK GRUP

PROJE GÖRÜNÜRLÜK VE KURUMSAL KİMLİK TASARIMCISI
Öğr. Gör. Önder ÖKTEM

WEB SAYFASI TASARIMI&GRAFİK TASARIM
Turhan EŞİT

YARIŞMA SEKRETARYASI
Ayşe GÜMÜŞ